måndag 20 september 2010

STORT TACK till alla som kom till föreläsningen i torsdags!
Ni bidrog med sammanlagt 2211kr, vilket går oavkortat till översvämmningsoffer i Pakistan.
Pengarna förmedlas via Salaamat-e-Hazara, en organisation som bildades efter jordbävningskatastrofen 2005, genom Ester Svenssons pappa, Bengt Svensson som reser till Pakistan på lördag.
Till exempel, 250kr räcker för att förse en familj med mat i en hel månad, så era bidrag kommer att göra skillnad.
Pengarna kan också användas till gratis sjukvård, vattenfiltrar (som tillverkas lokalt och därmed också skapar sysselsättning), och på sikt kommer organisationen också att arbeta med återuppbyggnad.
Tack igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar