fredag 23 september 2011

Kompositioner

sintra
presenterar
KARIN ÖSTBERG
kompositioner
24 sep - 18 okt 2011

Mina arbeten:
Sedan ca 10 år tillbaks har jag arbetat med hål.
Jag skär ut mönster i leran.
Jag söker rytm och självklarhet.
Mellanrummen, leran och glasyren bildar alla olika mönster.
Och har alla lika stort värde och betydelse i mina verk.
Mönster i lager på lager.
Det tar tid och går långsamt.
Jag funderar inte så mycket över innehåll eller mening, jag försjunker i processen att göra och i upptäckterna
av möjligheter som uppstår när jag arbetar.
Jag låter mig svepas iväg.
Jag ser glimtar av variationer, fragment av förändringar och fördjupar mig.
Mina glasyrer:
Jag har experimenterat fram så kallade ”krypglasyrer” i lergodstemperatur för att kunna få fram starka
klara färger. Olika sinsemellan i struktur och färg,
Alla föremål, även de små Plupparna, är alla brända 3 gånger.
Jag tycker att krackeleringarna adderar en mjukhet till de annars så enkla formerna och de kontrollerade
matematiskt skurna mönstren.
På Sintra kommer jag att visa jag mina genombrutna Plattor.
Inverterade hål blir till Bollar och små Pluppar som jag gruppvis arrangerar i olika kompositioner.”
Karin Östberg, juni 2011
Karin Östberg är född 1955 i Kramfors i Ångermanland, men är sedan många år bosatt i Göteborg, där hon
1985-1990 utbildade sig till keramiker på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk. Sedan 1992 arbetar
hon i sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg.
Karin har deltagit i ett stort antal utställningar, både inom och utom Sverige och erhållet ett flertal stipendier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar