fredag 24 augusti 2012

Irina My Lindqvist


My Forest
- en utställning inspirerat av naturens kraft och väsen och
djur- och växtrikets rikedom av detaljer och färger.
I blåst och skulpterat glas gestaltar Irina My här sin egen
fantasivärld under lövverkens skuggspel...

VERNISSAGE LÖRDAG 25 AUG KL 12-16
VARMT VÄLKOMMEN!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar