torsdag 10 januari 2013

VERNISSAGE PÅ LÖRDAG 12 JAN

Årets första utställning på Sintra:

KARIN ESBJÖRNSSON 
12 jan - 5 feb

Välkommen på vernissage 12 jan kl 12 - 16Och så vidare
Olika bergs- och stenlika former har under de senaste åren varit återkommande i mina skulpturer. I just det här arbetet har jag utforskat den typen av former i kombination med något som skapar en känsla av rö- relse och förändring. Jag modellerar bergslika former som tycks smälta ner till pölar. Ibland blir de en del av en händelsekedja när de väller över en kant och föränd-
ras till något annat. Det intresserar mig att skapa kontraster som de mellan de kan- tiga bergslika formerna och de mjuka bubbliga. Jag fascineras även av det fulsnygga och använder därför gärna en hudaktig färgton på leran som jag arbetar i.

Med mina skulpturer vill jag förmedla min fascination för keramikens visuella och taktila möjligheter. Formerna växer fram ur en dialog med leran där jag intresserar mig för och tar tillvara på olika texturer och formelement som dyker upp under ar- betets gång. Utgångspunkten i det här projektet var de bergslika formelement som råkade uppstå när jag skar till bitar av lera. Jag använder mig av saker som uppkom- mit av en slump och bygger vidare på dem, ofta sätter jag samman flera mindre fragment till större helheter. Mina skulpturer får gärna påminna om olika saker, men är oftast abstrakta. 
/Karin Esbjörnsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar