fredag 8 februari 2013

FRIDA MÄLARBORN HOSHINO


HAR VERNISSAGE PÅ SINTRA
9 feb

Välkommen!


Jag har arbetat med form där köksverktyg och vardagsföremål har varit min inspiration och utgångspunkt. Min intention har inte varit att förhöja värdet på vardags- föremål eller dess innebörd utan bara en rent estetiskt betraktelse. Jag har valt att låta mina former vara oglaserade och råa främst därför att jag tycker leran har en sådan fantastisk palett i sin egenskap av material. Det har varit viktigt för mig att arbeta med formerna som sammanhängande stilleben, en helhet där varje form utgör en viktigt del, ett eget uttryck. Det är också så de olika formerna har uppkommit i mitt arbete, en form har efterfrågat en annan, ibland en motpol, ibland en färg eller en annat formuttryck.
/Frida Mälarborn Hoshino feb 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar