söndag 24 augusti 2014

MÄRTA MATTSSON

Höstens första utställning!
sintra presenterar
MÄRTA MATTSSON
The Sweet Perfume of Decay

30 aug- 23 sep 2014
Märta Mattsson är född i Stockholm och har studerat smyckekonst på HDK, Högskolan för Design och Kon- sthantverk i Göteborg, Hiko Mizuno College of Smycken i Tokyo, Rhode Island School of Design i Providence och vid Royal College of Art i London. Hon har ställt ut internationellt på gallerier och mässor, både på separat- och grupputställningar sedan 2006. Märta har dessutom hållit i workshops och haft föreläsningar kring sitt arbete i länder som Kina, Belgien, Thai- land, USA, Sverige och Lettland. Någon berättade en gång Märta: “Du gör smycken för barn, inte för vuxna.” Med tanke på att hon hämtat inspi- ration från barndomens lekar med uppstoppade djur och sniglar, så hade hennes studiekamrater i Tokyo kanske rätt när de beskrev Märtas arbete som: “KimoKawaii ‘, i själva verket en kombination av två ord kawaii (söta) och kimoi (motbjudande).
Märta Mattsson är en av de klarast lysande stjärnorna inom smyckevärlden, såväl inom som utom Sverige och det är med stolthet vi presenterar henne som vår nästa utställare på Sintra.


The Sweet Perfume of Decay
“Sometimes I see beauty in things that other people find strange or are even repulsed by. I become fascinated when there is something you do not want to see and the feeling you get when you do not want to look at some- thing, yet you still do. My jewellery deals with the tension that lies between attraction and repulsion. I take seemingly inappropriate materials, making ordinary and familiar objects seem extraordinary and unfamiliar.
In the 18th century many new breeds of animals and plants were discovered and it was the main era of cabinets of curiosities. People collected rarities because it gave them the feeling of being in the presence of something ex- traordinary and marvellous. The cabinets of curiosities were not meant to sympathize with the creatures on dis- play, only marvel over their oddity. In a world where not many new and exotic breeds are discovered I use dead creatures in my pieces to evoke wonder. The creatures are transformed and reborn; given a new life as objects of astonishment.” Märta Mattsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar