onsdag 6 maj 2015

3 x vernissage 9 maj

3 stycken vernissager på lördag!

LIV MIDBØE
Galleriet
vernissage 9 maj
föreläsning under vernissagedagen kl 15

Mitt intresseområde är skärningspunkten mellan material, process och koncept. Keramik är mitt huvudmaterial, där har jag har min bakgrund och bas. I övrigt arbetar jag också med skulptur, installation och teckning.
Jag närmar mig alltid ett tema från ett fenomenologiskt perspektiv. Hantverkskunnande och materialkännedom omtalas ibland som tyst kunskap: en mästring över ett material som utvecklas genom år av övning och bara fullt ut kan uppnås och förstås genom en fysisk dialog mellan material och utövare. Krukmakeriet har människan mästrat så långt tillbaka som 10 000 år f.Kr. I vår globaliserade samtid har produktionsprocessen av tingen vi omger oss med flyttats allt längre bort och ter sig för de flesta okänd och abstrakt. Konsthantverksarenan är ett av de få områden i västvärlden där en direkt kontroll och mästring över en sådan process fortfarande är direkt närvarande.
Under en längre tid har jag arbetat med drejade föremål med fotografiska järndekaler föreställande krukmakarens arbetsprocess. På så vis illustrerar föremålen sin egen tillblivelse. De tematiserar själva arbetet och materialets historia; verkets process blir också verkets koncept. I arbetet inför den här utställningen har jag utgått från gamla fotografier av krukmakeriet i mina egna hemtrakter
i Arvika, hämtade från Rackstadmuseets magasin. I utställningen på Sintra ingår också en instal- lation med titeln Porträtt av en krukmakare, ett fotografiskt porträtt, uppförstorat till naturlig stor- lek, överfört till järndekaler, och sedan inbränt på tegelstenar. I tegelstenarna framträder sedan bilden av en man som sitter och drejar. Tegelstenarna är placerade på ett bord tillsammans med en obränd kruka i blålera. Processen i mina verk är fryst och förstenad, till minne av mötet mellan människan och leran. Samtidigt som verken leker med nostalgin och skönheten i krukmakarens arbete, blir de genom att iklädas sin egen historia både till dokumentation och till metaprojekt.
Sedan jag avslutade min utbildning vid Kunsthøgskolen i Bergen 2007 har jag haft separatutställningar i Sverige, Norge och Danmark, samt deltagit på en rad kuraterade och jurybedeömda utställningar både hemma och utomlands, bland annat i Taiwan och Sydkorea. Mina arbeten är inköpta av en rad museer och institutioner, bland annat Röhsska museet, Nasjonalmuseum i Oslo och Norske UD.
Se gärna www.livmidboe.com

MARTINA VANDA - Italien
GLOBAL SHOW - fönsterutställning
vernissage 9 maj
föreläsning 8 maj kl 18.30

“Jag kombinerar min kärlek till att skapa lekfull keramik med mitt stora behov av att teckna på allt jag gör. Min fascination med att framföra människans känslor överför jag till leran genom en uppsjö av tekniker. Jag vill genom mina bruksföremål skapa en intim och direkt personlig dialog med brukaren. Mina objekt existerar för att kännas på, hållas i, och användas i vardagen. Det är genom den taktila och visuella upplevelsen som jag vill väcka nya känslor.”
“ In my ceramic work I combine my love of constructing playfull pottery with a compulsive need to draw on everything I produce. My fascination with transmitting human emotions is transferred into clay with a variety of techniques. With my ceramics I aim to create, through functional forms, an intimate, direct and personal dialogue with the user. In fact, my objects exist to be touched, picked up and used in everyday life. It is through the tactile and visual experience that I wish to awaken drowsy and renovated feelings.”
www.martinavanda.com

GUNNAR LARSSON
Fönsterutställning
vernissage 9 maj

“Fula Fiskar “ Utställningen består av ett antal fiskar med olika karaktärer, färger och ytor.
Alla brända i så kallad reducerad bränning, ca 1230 C. Jag har alltid varit fascinerad av undervattensvärlden och dess rika färg- och formspråk. Här kombinerar jag detta med ett mångårigt utforskande av keramiska glasyrer. Fiskarna är inspirerade av “riktiga”, men jag tar mig friheten att göra egna tolkningar. Slipper helst att artbestämma dem.
Gunnar Larsson är född 1951, och bor på Hönö.
Utbildad på Konstindustriskloan (HDK) 1974-78. www.gunnarkeramik.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar